Što je digitalni repozitorij?

Digitalni institucijski repozitorij Kliničke bolnice Merkur je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika te dokumentira cjelokupni intelektualni kapital institucije. Uz to, na taj način Knjižnica Kliničke bolnice Merkur ispunjava dio svoje misije da rezultate znanstveno-istraživačkog rada koji se financira javnim sredstvima učini dostupnima što široj znanstvenoj zajednici i zainteresiranoj javnosti. 

U ovaj repozitorij se pohranjuju znanstveni i stručni radovi djelatnika Kliničke bolnice Merkur objavljeni u časopisima, poglavlja u knjigama, knjige, zbornici radova, sažeci, izlaganja i posteri s konferencija, istraživački podaci, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa uz uvjet poštivanja autorskih i licencnih prava, kao i druge vrste priloga koji nisu drugdje objavljeni.

Potičemo objavljivanje radova u Repozitoriju Kliničke bolnice Merkur jer se na taj način povećava vidljivost i citiranost samih radova, doprinosi transparentnosti rada ustanove koja je pokrenula repozitorij, te potiče i ubrzava dijeljenje informacija u znanstvenoj i akademskoj zajednici. Pohranjivanjem u digitalnom repozitoriju radovi su trajno zaštićeni od gubitka.

Ovaj repozitorij kreiran je u sklopu sustava Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar koji ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava da plodove svog rada u digitalnom obliku okupljaju na jednom mjestu, dugoročno ih čuvaju i koriste, a da pritom ne moraju razmišljati o tehnološkim pitanjima vezanim uz uspostavu i održavanje repozitorija.

Veliku količinu materijala koja nastaje njenim radom, bilo da je riječ o izvorno digitalnoj ili digitaliziranoj građi, ustanova može pohraniti u svoj digitalni, institucijski repozitorij, te tako osigurati jednostavnu organizaciju i pretraživost građe. U svrhu bolje pretraživosti sadržaja, prilikom pohranjivanja, svi se sadržaji opisuju unaprijed određenim skupom metapodataka.

Autori imaju mogućnost samostalnog pohranjivanja radova u repozitorij, a administrator repozitorija provodi validaciju i eventualnu nadopunu nepotpunih metapodatkovnih zapisa. Administrator repozitorija je Knjižnica Kliničke bolnice Merkur.  

Sa svim svojim pitanjima o mogućnostima pohranjivanja radova, komentarima i prijedlozima obratite se u Knjižnicu Kliničke bolnice Merkur ili na kontakt.