Mijić, Maja, Jelić, Ana, Ostojić, Ana, Dinjar Kujundžić, Petra, Sobočan, Nikola, Lalovac, Miloš, Kunac, Nino, Ilić, Diana, Borčić, Tina, Bogadi, Ivan, Mišetić Dolić, Zrinka, Škurla, Bruno, Mrzljak, Anna, Filipec Kanižaj, Tajana
Iskustvo liječenja kronične hepatitis C infekcije direktno djelujućim lijekovima u Kliničkoj bolnici Merkur
Dinjar Kujundžić, Petra, Ledinski, Ivan, Ostojić, Ana, Sobočan, Nikola, Gašparov, Slavko, Kocman, Branislav, Jadrijević, Stipislav, Mikulić, Danko, Filipec Kanižaj, Tajana
Liver transplantation in patients with hilar cholangiocarcinoma : single center experience
Dinjar Kujundžić, Petra, Ostojić, Ana, Mijić, Maja, Jelić, Ana, Sobočan, Nikola, Lalovac, Miloš, Kunac, Nino, Ilić, Diana, Borčić, Tina, Bogadi, Ivan, Mišetić Dolić, Zrinika, Škurla, Bruno, Mrzljak, Anna, Kocman, Branislav, Vidjak, Vinko, Gašparov, Slavko, Filipec Kanižaj, Tajana
Recidiv hepatocelularnog karcinoma nakon transplantacije jetre : procjena rizičnih faktora
Dinjar Kujundžić, Petra, Ledinski, Ivan, Mrzljak, Anna, Ostojić, Ana, Filipec Kanižaj, Tajana, Gašparov, Slavko, Škurla, Bruno, Škrtić, Anita, Sobočan, Nikola, Bogadi, Ivan, Mijić, Maja, Jelić, Ana, Lalovac, Miloš, Mikulić, Danko, Mirko, Poljak, Jadrijević, Stipislav, Jemendžić, Damir, Kocman, Branislav
Transplantacija jetre kod hilarnog kolangiokarcinoma – iskustvo Kliničke bolnice Merkur (Liver transplantation in patients with hilar cholangiocarcinoma- single center experience)
Mikulić, Danko, Filipec Kanižaj, Tajana, Jadrijević, Stipe, Poljak, Mirko, Kocman, Ivica, Kostopeč, Pavo, Jemendžić, Damir, Kocman, Branislav
Transplantacija jetre kod neresektabilnih metastaza neuroendokrinih tumora : rezultati u KB Merkur
Jelić, Ana, Mijić, Maja, Ostojić, Ana, Dinjar Kujundžić, Petra, Kunac, Nino, Sobočan, Nikola, Bogadi, Ivan, Mišetić Dolić, Zrinka, Borčić, Tina, Škurla, Bruno, Lalovac, Miloš, Ilić, Diana, Filipec Kanižaj, Tajana, Mrzljak, Anna, Kocman, Branislav, Gašparov, Slavko
Transplantacije jetara od marginalnih donora: iskustva KB Merkur